Kantipur Half-Marathon 2023

Kantipur Half-Marathon 2023

Info

Kantipur Half-Marathon 2023
| Happening on Jestha 6 / May 20th, 2023 Saturday |

Categories:
- HALF MARATHON 21.1 KMS
- CORPORATE RUN 5 KMS
-WHEELCHAIR RACE 3 KMS

सहभागिताका लागि आहावान

दर्ता गर्नको लागि:
९७७ १ ५१३५००० मा कल गर्नुहोस् अथवा
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मुख्य कार्यलय, सेन्ट्रल बिजनेश पार्क (थापाथली) मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
Log on to http://kantipur-marathon.kmg.com.np/
दर्ता गरिसक्नु पर्ने : ६ जेष्ठ, २०८०


Artist

...

Payment

Ticket Price:

Media